Các hình thức tấn công kỷ thuật số mới nhắm vào các Facebooker bất đồng tại Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã nhận được các báo cáo về các cuộc tấn công kỹ thuật ở Việt Nam nhắm mục tiêu là tài khoản Facebook của các blogger và các nhà báo viết về dân chủ và nhân quyền.

Các cuộc tấn công này nhằm mục đích “report” tài khoản được nhắm đến với nội dung vi phạm điều khoản dịch vụ của Facebook, dẫn đến việc tài khoản bị chặn truy cập và gần như không thể phục hồi.

Tiếp tục đọc “Các hình thức tấn công kỷ thuật số mới nhắm vào các Facebooker bất đồng tại Việt Nam.”

Tại sao các nhà hoạt động nên dùng các phần mềm có mã nguồn mở ?

Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm được hợp tác sản xuất, chia sẻ tự do, xuất bản minh bạch, và phát triển thành một mặt hàng của cộng đồng, chứ không phải là tài sản hoặc kinh doanh của một công ty hoặc một người. Tiếp tục đọc “Tại sao các nhà hoạt động nên dùng các phần mềm có mã nguồn mở ?”

Lựa chọn VPN phù hợp với bạn.

VPN là gì? VPN là viết tắt của từ Mạng riêng ảo (Virtual Private Network). Nó khiến cho máy tính có thể gửi và nhận dữ liệu qua mạng chia sẻ hoặc mạng công cộng như đang trực tiếp kết nối vào một mạng riêng – vì thế mà thụ hưởng được các chức năng, bảo mật, và chính sách quản lý của mạng riêng. Tiếp tục đọc “Lựa chọn VPN phù hợp với bạn.”