Cộng tác với chúng tôi.

Chào các bạn,

Tại Việt Nam, chúng ta đang sống trong một xã hội không chấp nhận sự khác biệt. Hoạt động nhân quyền là một trong những công việc làm cho xã hội chấp nhận sự phản biện và sự khác biệt từ những người khác. Đáng buồn thay, công việc này được xem là những công việc nguy hiểm và những người tham gia vào đó đâng phải gặp những rủi ro nhất định như đe doạ, sách nhiễu và theo dõi từ công an.

Tiếp tục đọc “Cộng tác với chúng tôi.”