Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm những bạn trẻ mong muốn được đảm bảo quyền riêng tư cho mọi người. Chúng tôi hướng dẫn mọi người những kiến thức cơ bản về bảo mật, hỗ trợ những công cụ vượt qua kiểm duyệt, ẩn danh trên môi trường Interrnet…Chúng tôi cũng tư vấn cho những nhà hoạt động xã hội thông qua những kiến thức và nghiên cứu từ chúng tôi. Tiếp tục đọc “Về chúng tôi”