Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm những bạn trẻ mong muốn được đảm bảo quyền riêng tư cho mọi người. Chúng tôi hướng dẫn mọi người những kiến thức cơ bản về bảo mật, hỗ trợ những công cụ vượt qua kiểm duyệt, ẩn danh trên môi trường Interrnet…Chúng tôi cũng tư vấn cho những nhà hoạt động xã hội thông qua những kiến thức và nghiên cứu từ chúng tôi.

Giống như những quyền khác như quyền được ăn được ngủ,…Quyền riêng tư là một quyền cơ bản của một con người. Và chúng ta đang sống trong một xã hội mà quyên riêng tư đang bị đánh giá thấp. Tại Việt Nam, quyền này ngày càng bị xâm phạm nhiều hơn nữa khi chính quyền thông qua dự luật an ninh mạng, có hiệu lực vào ngày 1/1/2019. Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư sẽ được nâng cao phổ biến cho tất cả mọi người khi có sự chung tay của cộng đồng.

Tại Que Diêm, chúng tôi bị thúc đẩy bởi một mục tiêu duy nhất; để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho những người hoạt động xã hội. Chúng tôi cố gắng xây dựng các mối quan hệ và tạo ra một tác động tích cực với tất cả các hoạt động của chúng tôi. Que Diêm không hoạt động chính trị hoặc liên quan đến bất kỳ đảng phái nào.